Help Support Our Growing Community

SmiteFire is a community that lives to help every Smite player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support SmiteFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free
Smitefire logo

Join the leading SMITE community.
Create and share God Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Vote received! Would you like to let the author know their guide helped you and leave them a message?

Banner for Ah Muzen Cab guides

Ah Muzen Cab Guide / Przewodnik + Opis / Description Łowcy/ Hunter Patch 8.4 Up Data un till new Patch PL / ENG

9 0 13,213
9.2
by DB072332 updated May 2, 2021

Smite God: Ah Muzen Cab

Build Guide Discussion 5 More Guides
Choose a Build: Auto Attak Crytical Build Current Meta
Auto Attak Crytical Build Current Meta Podkategoria AAS / AAS Subcategory Podkategoria RED BUILD / RED BUILD Subcategory
Tap Mouse over an item or ability icon for detailed info

Build Summary

Build Startowy / Start Build

Notes Nowy sezon 8.0, przyniósł wiele zmian dzięki nowym przedmioty startowym które mają ogromne znaczenie przy tworzeniu nowych bolidów. Aktualnie wydaje się, że najefektywniejszym buildem jest AAC który sieje spustoszenie w każdej klasie bogów.

The new season of 8.0 brought many changes thanks to new starting items that are of great importance when creating new builds. Right now, it seems that the most effective build is AAC, which is wreaking havoc on any god class.

Notes

Nowy sezon 8.0, przyniósł wiele zmian dzięki nowym przedmioty startowym które mają ogromne znaczenie przy tworzeniu nowych bolidów. Aktualnie wydaje się, że najefektywniejszym buildem jest AAC który sieje spustoszenie w każdej klasie bogów.

The new season of 8.0 brought many changes thanks to new starting items that are of great importance when creating new builds. Right now, it seems that the most effective build is AAC, which is wreaking havoc on any god class.

Build Item Gilded Arrow Gilded Arrow
Build Item Cursed Gauntlet Cursed Gauntlet
Build Item Healing Potion Healing Potion
2
Build Item Multi Potion Multi Potion
2
Build Item Purification Beads Purification Beads

Build Końcowy / End Build

Notes Podkategoria AAS ( !!! po pierwszym teleporcie do fontanny kup 2x Ward w zamian za multi potki lub potki many i rób to za każdym razem kiedy znikną twoje warty !!! )

AAS subcategory (!!! after the first teleport to the fountain, buy 2x Ward in exchange for multi pots or mana potions and do it each time your wards disappear !!!)

Notes

Podkategoria AAS ( !!! po pierwszym teleporcie do fontanny kup 2x Ward w zamian za multi potki lub potki many i rób to za każdym razem kiedy znikną twoje warty !!! )

AAS subcategory (!!! after the first teleport to the fountain, buy 2x Ward in exchange for multi pots or mana potions and do it each time your wards disappear !!!)

Build Item Gilded Arrow Gilded Arrow
Build Item Devourer's Gauntlet Devourer's Gauntlet
Build Item Ninja Tabi Ninja Tabi
Build Item The Executioner The Executioner
Build Item Wind Demon Wind Demon
Build Item Deathbringer Deathbringer
Build Item Ward Ward
2
Build Item Aegis Amulet Aegis Amulet

Ah Muzen Cab's Skill Order Notes 1. Ul
W wybranym miejscu pojawia się rój pszczół, tworząc nowy Ul, który zwiększa szybkość ruchu i ataku Ah Muzen Caba. Dodatkowo, nieco się leczy w każdej sekundzie przebywania w pobliżu Uli. Ule ujawniają wrogów znajdujących się w promieniu 20 jedn. od nich. Ule można zniszczyć tylko atakami podstawowymi (maks. 6 Uli).

- Leczenie: 4/6/8/10/12- Szybkość ruchu: 10/15/20/25/30%- Szybkość ataku: 10/20/30/40/50%
2. Rój
Ah Muzen Cab przywołuje ogromny rój pszczół, które lecą przed nim i zadają obrażenia wszystkim trafionym wrogom oraz wywołują efekt Pszczół.

- Obrażenia: 60/110/160/210/260 (+80% twojej siły fizycznej)
3. Miód
Ah Muzen Cab rozlewa utrzymujący się przez 4 s miód przy ruchomym celu naziemnym, spowalniając wszystkich wrogów na tym obszarze. Pszczoły z roju oraz z uli położonych w obrębie 90 jednostek nadlecą, by bronić miodu, zadając obrażenia co 0.5 s i wywołując efekt Pszczoły! u wszystkich wrogów stojących w miodzie.

- Obrażenia na moment: 13/25/37/49/61 (+15% twojej siły fizycznej)- Spowolnienie: 20%
4. Żądło
Ah Muzen Cab wystrzeliwuje ogromne żądło, które zadaje obrażenia wszystkim wrogom w linii uderzenia, a dodatkowo lepi się do pierwszego trafionego boga, wywołując efekt Pszczół! i powodując okaleczenie przez 3 s. Jeśli cel umrze lub upłyną 3 s, żądło spada na ziemię na 4 s. Ah Muzen Cab może je podnieść, dzięki czemu znacznie skróci się czas odnowienia zdolności Żądło.

- Obrażenia: 255/335/415/495/575 (100% twojej siły fizycznej)
- Redukcja czasu odnowienia po podniesieniu żądła: 80%

Zdolność Pasywna Pszczoły!
Wrogowie objęci działaniem Pszczół! otrzymują obrażenia co 0,5 s. przez 2 s., zostają ujawnieni na minimapie i przekazują rój pszczół innym wrogom. Ataki podstawowe odnawiają i wydłużają czas trwania Pszczół! o 1 s. Obrażenia te nie aktywują efektów przedmiotu.

- Obrażenia: 9 (+6 % twojej siły fizycznej)

PL
Mocne Strony:
-Szybkość Ruchu w zasięgu umiejętności 1. Ul. Należy pamiętać aby optymalnie rozmieszczać ule tak aby zajmowały jak największy obszar mapy, dodatkowo pełnią role mini wart..

- Umiejętność obszarowa 3. Miód która pozwala nałożyć anty leczenie ( z przedmiotem na anty leczenie ) dla bogów z przeciwnej drużyny.

- Dodatkowa szybkość atakówpodstawowych dzięki umiejętności u 1. Ul.

-Spowoalnianie przeciwników.

-Szybka oddowa umiejętności 4. Żądło.
Słabe Strony:
-Wymaga znacznej percepcji mapy i pozycjonowania postaci względem przeciwników.

-Duże zapotrzebowanie na mane w początkowej fazie rozgrywki oraz środkowej.

-Brak ucieczki dystansowej w postaci odskoku, uniku.

-Ultemate może sprawiać trudnośc w trafieniu przeciwnika przez bardzo wąską linie animacji.

-Łatwo przejąć agrro przy objektach.

Liga SPL - Nie banowany oraz nie wybierany poza metą.

Tier Lista w oparciu PandaCat oraz Zapmana w skali od S, S-,A, A-,B, B- najwyższa do C najniższa: Tier A

ENG

Strengths:
-Movement Speed ​​within skill range 1. Ul. Remember to arrange the hives optimally so that they occupy the largest possible area of ​​the map, and additionally play the role of mini guards

- AoE skill 3. Honey that allows you to apply anti-healing (with anti-healing item) to gods from the opposing team.

- Extra speed for basic attacks thanks to the skill at 1st Ul.

-Slow down opponents.

-Quick return skill 4. Sting.

Weaknesses:
-Requires considerable map perception and character positioning in relation to opponents.

-A high demand for mane in the early stages of the game and in the middle.

-No ranged escape in the form of dodging, dodging.

-Ultemate can make it difficult to hit the opponent with a very narrow animation line.

-Easily take over agrro on objects.

SPL League - Not banned and not elected outside the finish line.

Tier List based on PandaCat and Zapmana on a scale from S, S-, A, A-, B, B- highest to C lowest: Tier A

Notes

1. Ul
W wybranym miejscu pojawia się rój pszczół, tworząc nowy Ul, który zwiększa szybkość ruchu i ataku Ah Muzen Caba. Dodatkowo, nieco się leczy w każdej sekundzie przebywania w pobliżu Uli. Ule ujawniają wrogów znajdujących się w promieniu 20 jedn. od nich. Ule można zniszczyć tylko atakami podstawowymi (maks. 6 Uli).

- Leczenie: 4/6/8/10/12- Szybkość ruchu: 10/15/20/25/30%- Szybkość ataku: 10/20/30/40/50%
2. Rój
Ah Muzen Cab przywołuje ogromny rój pszczół, które lecą przed nim i zadają obrażenia wszystkim trafionym wrogom oraz wywołują efekt Pszczół.

- Obrażenia: 60/110/160/210/260 (+80% twojej siły fizycznej)
3. Miód
Ah Muzen Cab rozlewa utrzymujący się przez 4 s miód przy ruchomym celu naziemnym, spowalniając wszystkich wrogów na tym obszarze. Pszczoły z roju oraz z uli położonych w obrębie 90 jednostek nadlecą, by bronić miodu, zadając obrażenia co 0.5 s i wywołując efekt Pszczoły! u wszystkich wrogów stojących w miodzie.

- Obrażenia na moment: 13/25/37/49/61 (+15% twojej siły fizycznej)- Spowolnienie: 20%
4. Żądło
Ah Muzen Cab wystrzeliwuje ogromne żądło, które zadaje obrażenia wszystkim wrogom w linii uderzenia, a dodatkowo lepi się do pierwszego trafionego boga, wywołując efekt Pszczół! i powodując okaleczenie przez 3 s. Jeśli cel umrze lub upłyną 3 s, żądło spada na ziemię na 4 s. Ah Muzen Cab może je podnieść, dzięki czemu znacznie skróci się czas odnowienia zdolności Żądło.

- Obrażenia: 255/335/415/495/575 (100% twojej siły fizycznej)
- Redukcja czasu odnowienia po podniesieniu żądła: 80%

Zdolność Pasywna Pszczoły!
Wrogowie objęci działaniem Pszczół! otrzymują obrażenia co 0,5 s. przez 2 s., zostają ujawnieni na minimapie i przekazują rój pszczół innym wrogom. Ataki podstawowe odnawiają i wydłużają czas trwania Pszczół! o 1 s. Obrażenia te nie aktywują efektów przedmiotu.

- Obrażenia: 9 (+6 % twojej siły fizycznej)

PL
Mocne Strony:
-Szybkość Ruchu w zasięgu umiejętności 1. Ul. Należy pamiętać aby optymalnie rozmieszczać ule tak aby zajmowały jak największy obszar mapy, dodatkowo pełnią role mini wart..

- Umiejętność obszarowa 3. Miód która pozwala nałożyć anty leczenie ( z przedmiotem na anty leczenie ) dla bogów z przeciwnej drużyny.

- Dodatkowa szybkość atakówpodstawowych dzięki umiejętności u 1. Ul.

-Spowoalnianie przeciwników.

-Szybka oddowa umiejętności 4. Żądło.
Słabe Strony:
-Wymaga znacznej percepcji mapy i pozycjonowania postaci względem przeciwników.

-Duże zapotrzebowanie na mane w początkowej fazie rozgrywki oraz środkowej.

-Brak ucieczki dystansowej w postaci odskoku, uniku.

-Ultemate może sprawiać trudnośc w trafieniu przeciwnika przez bardzo wąską linie animacji.

-Łatwo przejąć agrro przy objektach.

Liga SPL - Nie banowany oraz nie wybierany poza metą.

Tier Lista w oparciu PandaCat oraz Zapmana w skali od S, S-,A, A-,B, B- najwyższa do C najniższa: Tier A

ENG

Strengths:
-Movement Speed ​​within skill range 1. Ul. Remember to arrange the hives optimally so that they occupy the largest possible area of ​​the map, and additionally play the role of mini guards

- AoE skill 3. Honey that allows you to apply anti-healing (with anti-healing item) to gods from the opposing team.

- Extra speed for basic attacks thanks to the skill at 1st Ul.

-Slow down opponents.

-Quick return skill 4. Sting.

Weaknesses:
-Requires considerable map perception and character positioning in relation to opponents.

-A high demand for mane in the early stages of the game and in the middle.

-No ranged escape in the form of dodging, dodging.

-Ultemate can make it difficult to hit the opponent with a very narrow animation line.

-Easily take over agrro on objects.

SPL League - Not banned and not elected outside the finish line.

Tier List based on PandaCat and Zapmana on a scale from S, S-, A, A-, B, B- highest to C lowest: Tier A

Hive

1 X Y
Hive
1 8 11 12 14

Swarm

2 A B
Swarm
2 4 6 7 10

Honey

3 B A
Honey
3 15 16 18 19

Stinger

4 Y X
Stinger
5 9 13 17 20
Hive
1 8 11 12 14

Hive

1 X
Bees swarm at the ground target location, creating a new hive that provides movement and attack speed buffs to Ah Muzen Cab. He also heals for a small amount every second while he remains close to the hives. Enemies within 20 units of a hive are revealed to Ah Muzen Cab's team. The hives can only be destroyed by basic attacks (Max 7 hives).

Ability Type: Ground Target
Healing: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 per second
Attack Speed: 10 / 20 / 30 / 40 / 50%
Movement Speed: 10 / 15 / 20 / 25 / 30%
Radius: 90
Cost: 40
Cooldown: 12s
Swarm
2 4 6 7 10

Swarm

2 A
Ah Muzen Cab summons a large swarm of bees that fly forward in a path in front of him, dealing damage to all enemies hit and applying Bees! to them.

Ability Type: Line
Damage: 60 / 110 / 160 / 210 / 260 (+80% of your Physical Power)
Range: 70
Cost: 65 / 70 / 75 / 80 / 85
Cooldown: 15 / 14 / 13 / 12 / 11s
Honey
3 15 16 18 19

Honey

3 B
Ah Muzen Cab sprays honey at a moveable ground target location, slowing all enemies in the area. Bees from Hives within 90 units and Swarm will fly over to protect the honey, dealing damage every 0.5 seconds and applying Bees! to all enemies as they leave the honey.

Ability Type: Ground Target
Damage (per Tick): 13 / 25 / 37 / 49 / 61 (+15% of your Physical Power)
Damage (Max): 91 / 175 / 259 / 343 / 427 (+105% of your Physical Power)
Slow: 20 / 22.5 / 25 / 27.5 / 30%
Duration: 4s
Cost: 60
Cooldown: 10s
Stinger
5 9 13 17 20

Stinger

4 Y
Ah Muzen Cab fires off an enormous stinger that deals damage to all enemies in a line, sticking into the first god that is hit, applying Bees! and Crippling them for 3 seconds. If the target dies or after 3 seconds, the stinger falls onto the ground for 4 seconds. If Ah Muzen Cab picks up his stinger, he gains a significant reduction to Stinger's cooldown.

Ability Type: Line
Damage: 275 / 355 / 435 / 515 / 595 (+110% of your Physical Power)
Retrieval Cooldown Reduction: 80%
Range: 70
Cost: 100
Cooldown: 90s

Extended Build

Build Końcowy Zmiana Butów/ End Build Bots Swap

Notes *Zamiast Death's Temper opcjonalnie można wybrać Hunter's Cowl.
* Hunter's Cowl can optionally be selected instead of Death's Temper.

*Trzeci item Poisoned Star symbolizuje wymianę za buty Ninja Tabi.
*The third item Poisoned Star symbolizes the exchange for shoes Ninja Tabi.

Podkategoria AAS ( !!! po pierwszym teleporcie do fontanny kup 2x Ward w zamian za multi potki lub potki many i rób to za każdym razem kiedy znikną twoje warty !!! )

AAS subcategory (!!! after the first teleport to the fountain, buy 2x Ward in exchange for multi pots or mana potions and do it each time your wards disappear !!!)

Notes

*Zamiast Death's Temper opcjonalnie można wybrać Hunter's Cowl.
* Hunter's Cowl can optionally be selected instead of Death's Temper.

*Trzeci item Poisoned Star symbolizuje wymianę za buty Ninja Tabi.
*The third item Poisoned Star symbolizes the exchange for shoes Ninja Tabi.

Podkategoria AAS ( !!! po pierwszym teleporcie do fontanny kup 2x Ward w zamian za multi potki lub potki many i rób to za każdym razem kiedy znikną twoje warty !!! )

AAS subcategory (!!! after the first teleport to the fountain, buy 2x Ward in exchange for multi pots or mana potions and do it each time your wards disappear !!!)

Build Item Ornate Arrow Ornate Arrow
Build Item Devourer's Gauntlet Devourer's Gauntlet
Build Item Poisoned Star Poisoned Star
Build Item The Executioner The Executioner
Build Item Wind Demon Wind Demon
Build Item Deathbringer Deathbringer
Build Item Ward Ward
2
Build Item Elixir of Speed Elixir of Speed

Wprowadzenie / Introduction

PL

Poradnik skierowany jest dla graczy którzy na swoją specjalność w świecie Smite wybrali Łowcę. Poniższe przemyślenia poparte są sześcio letnim doświadczeniem gdzie przy liczbie dziewiętnastu tysięcy rozegranych meczy i blisko ponad pięciu tysięcy godzin z czego trzy tysiące zostało poświęcone Łowcom.

Dodatkowo niezliczonych godziny przy śledzeniu ligi SPLoraz stremach topowych "pro" łowców, pozwoliły mi dojść do pewnych konsensusów które tworzą ten poradnik.

W Smiciemamy do czynienia z dwoma typami łowców, fizycznymi oraz magicznymi. Jak sama nazwa wskazuje ataki podstawowe jaki i umiejętności jakie wyprowadzają łowcy są rodzaju magicznego oraz fizycznego.

Idąc dalej możemy rozłożyć te dwa typy łowców na podgrupy.


ENG
The guide is intended for players who have chosen a Hunteras their specialty in the world of Smite. The following thoughts are supported by six years of experience, where nineteen thousand games were played and nearly five thousand hours of which three thousand were devoted to the Hunters.

In addition, countless hours tracking the SPL [league and the streams of top "pro" hunters, allowed me to come to some consensus that makes up this guide.

There are two types of hunters in Smita, physical and magical. As the name suggests, the basic attacks and skills that the hunters perform are both magical and physical.

Moving on, we can break down these two types of hunters into subgroups.

Dla łowców fizycznych mamy następujące podgrupy / We have the following subgroups for physical hunters

PL

Dla łowców fizycznych mamy następójące podgupy:
I. Łowcy bazujący na szybkości ataków podstawowych AAS - którzy wymagają wysokiej celności w atakach podstawowych. Zadają stałą liczbę obrażeń na jeden atak oraz wymagają utrzymania bezpiecznego dystansu od przeciwnika ze względu na wydłużony czas eliminacji wroga. Ta kategoria wymaga w budowy przedmiotów które pozwolą na uzyskania jak największej wartości szybkości ataku podstawowego oraz penetracji pancerza przeciwnika.

II. Łowcy bazujący na atakach krytycznych AAC - podobnie jak łowcy z AAS bazują na celności ataków podstawowych ale zadają obrażenia zróżnicowane na jeden atak podstawowy. Charakterystyka budowania przedmiotów skupia się głownie na uzyskaniu jak najwyższej procentowej wartości ataków krytycznych nawet do 100%, oraz szybkości ataku podstawowego. Penetracja jest również mile widzianym dodatkiem a wręcz nawet wskazanym.

III. Łowcy bazujący na umiejętnościach RED BUILD - w tej podkategorii łowców, ataki podstawowe schodzą na drugi plan, co za tym idzie szybkość ataku podstawowego nie ma już tak wielkiego znaczenia. Głównym źródłem naszych obrażeń stają się nasze umiejętności oraz ich częstotliwość używania. Dlatego łowcy opierający się na tym specyficznym rodzaju budowania przedmiotów, winni skupić się na jak najwyższej mocy przedmiotów oraz na czasie skrócenia używanych umiejętności. Penetracji która jest stałą wartością wiekszości przedmiotów z tej kategorii jest nieodzowną częścią naszego buildu. Łowcy z RED BUILDEM muszą dobrze znać zasięg oraz obszar umiejętności którymi zadają obrażenia. Czasami umiejętnośći niektórych łowców wymagają bliższego kontaktu z przeciwnikiem więc ważna jest celność przy ich wyprowadzaniu, jej brak może nieść ze sobą niekorzystne konsekwncje.

Łowcy najlepiej wpisujący się w podgrupy AAS oraz AAC:

Ah Muzen Cab (steryd z umiejętności 1 Hive) A Tier

Apollo (steryd z pasywa Audacity) S Tier

Artemis (steryd z umiejętności 2 Vengeful Assault)

Cernunnos ( uiejętność pasywna Heavy Glaive*)

Chernobog ( steryd z umiejetności 2 Vicious Barrage)

Cupid (steryd z umiejętności 3 Flutter)

Danzaburou ( umiejętność 3 Tanuki Trickery)

Hachiman (steryz umiejętności 2 Heavenly Banner*)

Heimdallr ( umiejętność pasywna ale nie pod AAC The Vigilant)

Izanami ( pasyw Death Draws Nigh, oraz steryd z umiejętności 1 Sickle Storm)

Jing Wei ( steryd z umiejętności 1 Persistent Gust*)

Rama ( steryd z umiejętności 2 Infinite Arrows)

Xbalanque ( pasyw Dead of Night oraz umiejętnoś 1 Branching Bola *)

* Wysoka szybkośc początkowej szybkości ataku podstawowego na poziomie 1 atak w przeciągu 1.43% sek

Łowcy najlepiej wpisujący się w podgrupe umiejętności RE BUILD:

Ah Muzen Cab

Anhur

Apollo

Chiron

Cupid

Danzaburou

Heimdallr

Hou Yi

Medusa

Neith

Skadi ( najlepszy łowca pod umiejętności )

Ullr ( najlepszy łowca pod umiejętności )

ENG

For physical hunters, we have the following sub-groups:
I. AAS Basic Attack Speed ​​Hunters - who require high accuracy in their Basic Attacks. They deal a constant amount of damage per attack and require maintaining a safe distance from the opponent due to the extended elimination time. This category requires the construction of items that will allow you to obtain the highest value of the basic attack speed and penetration of the enemy's armor.

II. AAC Critical Hunters - similar to AAS Critical Hunters, they rely on Basic Attack Accuracy but deal damage varying to one Basic Attack. The characteristics of building items focus mainly on achieving the highest percentage of critical attacks, even up to 100%, and the speed of the basic attack. Penetration is also a welcome addition and even recommended.

III. RED BUILD-based Hunters - In this hunter subcategory, basic attacks are of little importance, so the speed of the basic attack is not that important anymore. Our skills and how often we use them to become the main source of our injuries. Therefore, hunters based on this specific type of item-building should focus on the highest possible power of items and on the duration of shortening the skills used. Penetration, which is a constant value of most items in this category, is an indispensable part of our build. RED BUILD Hunters need to know the range and area of ​​their damage abilities well. Sometimes the skills of some hunters require closer contact with the opponent, so it is important to be accurate when targeting them, and the lack of it can have negative consequences.

Hunters who fit best in the AAS and AAC subgroups:

Ah Muzen Cab (steroid from skill 1)

Apollo (liability steroid)

Artemis (steroid from skill 2)

Cernunnos (passive skill *)

Chernobog (steroid from skill 2)

Cupid (currently top tier)

Danzaburou (

Hachiman (steroid from skill 2)

Heimdallr (passive ability, but not under AAC)

Izanami (steroid from skill 1)

Jing Wei (steroid from skills 1 and 3 *)

Rama (steroid from skill 2)

Xbalanque (skill 1*)

* High initial basic attack speed at level 1 baisic per 1,43 sek

Hunters who fit best in the REBUILD skill subgroup:

Ah Muzen Cab

Anhur

Apollo

Chiron

Cupid

Danzaburou

Heimdallr

Hou Yi

Medusa

Neith

Skadi (best skill hunter)

Ullr (best skill hunter)

Natomiast dla łowców magicznych są to podgrupy / However, for magic hunters these are subgroups

PL

Natomiast dla łowców magicznych są to podgrupy:
I. Łowcy bazujący na szybkości ataków podstawowych AAS - Ta podkategoria wygląda praktycznie identycznie jak pierwsza podkategoria u łowców fizycznych. Celem jest uzyskania jak najewiększe szybkości ataku podstawowgo wraz z penetracją oraz z bardzo istotną kradzieżą życia. Również muszą utrzymać bezpieczny dystansu od przeciwnika ze względu na wydłużony czas eliminacji wroga.

II. Łowcy bazujący na umiejętnościach - Jest to podkategoriam mocno wkraczająca na budowanie przedmiotów dla typowych magów, którzy wcale nie są specjalistami w atakach podstawowych. Jednak często umiejetności lub pasywy tych bogów są powiązane z atakami podstawowymi. Przedmioty w tej podkategorii powinn zawierać przede wszystkim penetracje oraz umijętności pasywne które obnizają pancerze oraz efekty obronne przeciwników.

Łowcy magiczni najlepiej wpisujący się w podgrupy AAS:

Sol

Chronos ( steryd z umiejętności 2 )

Freya ( umiejętności 1 i 2 wymuszają ataki podstawowe )

Olorun ( steryd z umiejętności 2 )

The Morrigan ( umiejętność pasywna )

Magowie najlepiej wpisujący się w podgrupe umiejętności:

Sol

Chronos

Freya

Olorun

The Morrigan

Poseidon

Nu Wa

Zhong Kui

Thoth

ENG

However, for magic hunters, these are subgroups:
I. AAS Basic Attack Hunters - This sub-category looks virtually identical to the first sub-category for physical hunters. The goal is to get the fastest basic attack speeds possible with penetration and very significant Lifesteal. They also have to keep a safe distance from the enemy due to the extended elimination time.

II. Skill-based Hunters - This is a subcategory that enters heavily on building items for typical mages who are not basic attack specialists. However, often these gods' abilities or passives are tied to basic attacks. Items in this subcategory should primarily contain penetrations and passive skills that lower the armor and defense effects of opponents.

Magic Hunters who fit best in the AAS subgroups:

Sol

Chronos (steroid from skill 2)

Freya (Abilities 1 & 2 require Basic Attacks)

Olorun (steroid from skill 2)

The Morrigan (passive ability)

Mages that fit best into the skill subgroup:

Sol

Chronos

Freya

Olorun

The Morrigan

Poseidon

Nu Wa

Zhong Kui

Thoth

Ważne aspekty / Important aspects

PL

Ważny aspekty:
1. CORE BUILD

Każdy z buildów wymaga itemów bazowych tak zwanego COR BUILDU czyli takich które na samym początku dadzą nam wystarczającą moc bazową, fundament naszgo buildu. W przypadku budowaniu AAS i AAC oraz harkateru tego buildu potrzebujemy przedmiotów które dadzą nam kradież życia i moc ( Death's Toll). Jeśli budujemy RED BUILD musimy zdecydowanie postawić na przedmiot który zapewni nam odpowienią ilość many ( Transcendence), ponieważ odwrotnie do powyższego AAS i AAC będziemy spamowali umiejętnościami co pochłania duże ilości many.

2. LIFE STEAL

Jest istotną drogą którą powinien kierować się łowca budując przedmioty z kategorii AAS, AAC jaki i RED BUILD, w szczególności w trybie podboju gdzie pozostanie na wyznaczonych liniach ( duo line lub mid ) oraz w grupowych zwarciach jest bardzo ważne, do puty do puki osiągniem nasz założony cel np: wygranie zwarcia, uzyskanie wystarczającej ilości złota na przedmiot, niszczenie obiektów.

To co determinuje jak najdłuższe obcowanie z naszą liną oraz częścią jungli jest zbieranie XP oraz Złota, czyli doświadczenia i waluty za pokonane miniony oraz campy i dotarcie jak najszybciej na najwyższy 20 lvl z pełnym buildem.

Kradzież życia pomaga nam w utzymanie naszego zdrowia na najwyższym poziomie po przez ataki podstawowe na minionach, campach i bogach. Dlatego jest tak istotna, nic innego nie pomoże nam w tak szybkim czasie zregenerować nasze zdrowie jak krdzież życia z przedmiotów np: Devourer's Gauntlet, Bloodforge, Asi, Hunter's Cowl, Death's Temper oraz Death's Embrace.

3. ANTY HEAL

Dla łowców z podkategorii AAS i AAC jest to zagadnienie drugorzędne. Większy nacisk na ten aspekt budowania winni zwracać uwagę magowie, supporci i warriorzy w początkowej fazie gry. Istnieją jednak wyjątk: duża liczba postaci leczących w przeciwnej drużynie. Wtedy łowca powinien sięgnąć po jeden przedmiot zapobiegawczy leczeniu przeciwnika. Robi się to zazwyczaj przy wymianie butów na szusty przedmiot. Budowanie *** pozwala nam na wcielenie do naszych przedmiotów Toxic Blade. Natomiast przy budowaniu AAC może to być zarówno Shadowsteel Shuriken jak i Toxic Blade.

Łowcy z podkategorii RED BUILD mają opcję typową dla tej podkategorii tj. Brawler's Beat Stick gdyż jest on nierozłączną częścią RED BUILDU.

ENG

Important aspects:
1. CORE BUILD

Each build requires base items, the so-called COR BUILD, i.e. those that at the very beginning will give us sufficient base power, the foundation of our build. In the case of building AAS and AAC and the harkater of this build, we need an item that will give us the Devourer's Gauntlet, not necessarily a mane because we do not use skills so often. If we are building RED BUILD, we must definitely focus on an item that will provide us with the appropriate amount of mana (Transcendence), because, contrary to the above AAS and AAC, we will spam skills that consumes a large amount of mana.

2. LIFE STEAL

It is an important path that a hunter should follow when building items from the AAS, AAC, and RED BUILD categories, especially in the conquest mode, where he will stay on the designated lines (duo line or mid) and in group shorts it is very important, to knock to knock it is our achievement. target goal e.g. wins a short circuit, obtain enough gold for an item, destroy objects.

What determines the longest contact with our rope and part of the jungle is collecting XP and Gold, i.e. experience and currency for defeated past and Camps, and reaching the highest 20 lvl, with a full build as soon as possible.

Lifesteal helps us maintain our health at the highest level by basic attacks on minions, tombs, and gods. That is why it is so important, nothing else will help us regenerate our health in such a short time than stealing our lives from items np: Devourer's Gauntlet, Bloodforge, Asi, Hunter's Cowl, Death's Temper or Death's Embrace.

3. ANTY HEAL

For AAS and AAC hunters, this is a secondary issue. More emphasis on this aspect of building should be paid to mages, supporters, and warriors in the early stages of the game. However, there is an exception: a large number of healing characters on the opposing team. Then the hunter should use one preventive item to heal the opponent. This is usually done when replacing shoes with a slit item. Building an *** allows us to incorporate Toxic Blade into our items. However, when building AAC, it can be both Shadowsteel Shuriken and Toxic Blade.

Hunters from the RED BUILD subcategory have an option typical for this subcategory, is Brawler's Beat Stick as it is an inseparable part of RED BUILD.

Podsumowanie / Summary

PL

Oczywiście wszystkie te założenia są zależne do danej mety w postaciach oraz w przedmiotach a weryfikacja jak najlepszych rozwiązań dla kategorii łowca leży w naszej gestii. To znaczy że sami musimy ocenić na podstawie np. praktyki w dżungli jakie przedmioty oraz postacie są aktualnie najmocniejsze i co za tym idzie najefektywniejsze. Możemy oprzeć się również na ocenie profesjonalnych graczy którzy poświęcają swój czas wyłącznie Smitowi oraz łowcą. To ich praca, ich prestiż, poziom i zaangażowanie wyzwala chęć uzyskania mistrzostwa a co za tym idzie najbardziej optymalnych rozwiązań w kwestii aktualnej mety oraz przedmiotów. Śledźmy ich aby być lepszym ŁOWCĄ.

Lista Pro Hunterów:
Zapman - https://www.twitch.tv/zapman
PandaCat - https://www.twitch.tv/pandacat
Barraccudda - https://www.twitch.tv/barraccudda
Vote - https://www.twitch.tv/vote
Wowy - https://www.twitch.tv/wowy
Snoopy - https://www.twitch.tv/snoopy_man
Netrioid - https://www.twitch.tv/netrioid
CycloneSpin - https://www.twitch.tv/cyclonespin
Emilito - https://www.twitch.tv/emilitoo

ENG

Of course, all these assumptions depend on a given meta in characters and items, and it is our responsibility to verify the best solutions for the hunter category. It means that we have to judge based on e.g. practice in the jungle what objects and characters are currently the most powerful and thus the most effective. We can also rely on the evaluation of professional players who devote their time exclusively to Smit and the hunter. It is their work, their prestige, level, and commitment that triggers the desire to obtain the championship and thus the most optimal solutions in terms of the current finish line and items. Let's follow them to be a better HUNTER.

Pro Hunters List:
Zapman - https://www.twitch.tv/zapman
PandaCat - https://www.twitch.tv/pandacat
Barraccudda - https://www.twitch.tv/barraccudda
Vote - https://www.twitch.tv/vote
Wowy - https://www.twitch.tv/wowy
Snoopy - https://www.twitch.tv/snoopy_man
Netrioid - https://www.twitch.tv/netrioid
CycloneSpin - https://www.twitch.tv/cyclonespin
Emilito - https://www.twitch.tv/emilitoo

Leave a Comment

You need to log in before commenting.

Collapse All Comments

1
The6thEspada | April 30, 2021 10:31am
How fast does this kill?
1
Kriega1 (122) | April 30, 2021 10:40am
Use this build (for adc / conquest): Arrow, Devourer's, Ninja, Executioner, Wind Demon, Deathbringer, Ornate Arrow.
1
The6thEspada | April 30, 2021 10:43am
Thanks
1
DV-8 (29) | March 11, 2021 10:48pm
Dziękuję za udostępnienie tego. To dało mi nowy sposób patrzenia na rzeczy.
2
Branmuffin17 (343) | March 12, 2021 9:11am
Who knew you spoke Polish, eh?

You show up at the most random times.
Loading Comments...
Load More Comments

SMITEFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new god, or fine tune your favorite SMITE gods’s build and strategy.

Copyright © 2019 SMITEFire | All Rights Reserved